گزارش تخلف

شما می توانید تخلفات امنیتی، فنی و محتوایی و …  را در قسمت تماس با ما گزارش دهید.

لطفا توجه داشته باشید قبل از برطرف شدن خطای گزارش شده، هیچگونه اطلاعاتی در مورد آن را عمومی نکرده یا با دیگران به اشتراک نگذارید. بدون رضایت افراد با حساب کاربری آن‌ها تعاملی نداشته باشید و از شکستن حریم شخصی افراد و ایجاد مشکل در اطلاعات دیگران اجتناب کنید. همچنین به هیچ عنوان از مشکلات امنیتی‌ که یافته‌اید، بهره‌برداری و سوءاستفاده نکنید و به قوانین کشور پایبند باشید.